28_SfeerbeeldCubicEyes1.gif

Afspraak doorsturen naar een niet-gekoppelde relatie

1-12-2009

Het is nu mogelijk om vanuit een afspraak direct een mail of brief te maken voor een andere dan de gekoppelde relatie.

Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de eigenaar van de woning op de hoogte te houden bij een aanstaande bezichtiging of de notaris als de koper wordt uitgenodigd om de akte te komen tekenen.

Er zijn twee knoppen toegevoegd bij een afspraak in de rechterkolom, te weten "Email voor een ander" en "Brief voor een ander". Op deze manier zijn toch de speciale accoladevelden voor afspraken te gebruiken in de templates ook al is de relatie zelf niet gekoppeld aan de afspraak.

Archief Nieuws