28_SfeerbeeldCubicEyes1.gif

Nieuwe database server

25-5-2011

Om het groeiende aantal gebruikers bij een steeds geavanceerder gebruik van de gegevens binnen EYE-move het hoofd te kunnen bieden is er een nieuwe database server ingezet. Liefkozend hebben we deze brutus genoemd. Een machine waarbij alle gegevens in het geheugen van de 24 processoren van de computer beschikbaar zijn.

Ook de websites van alle klanten hebben baat bij een veel snellere database server. Bij overzetten zijn ook alle indexpaden opnieuw bekeken en waar nodig geoptimalisserd.

Door de conversie van afgelopen nacht hebben een aantal processen niet op de reguliere tijdstippen gelopen. De verwerking van deze gegevens staat voor later op de ochtend gepland.

Archief Nieuws